Закажи термин

Вашата резервација
Изберете услуга

Ортодонција

Ортодонтски преглед

Времетраење: 30 мин.

Мобилни апарати

Времетраење: 30 мин.

Фиксна протеза

Времетраење: 30 мин.

Функционални апарати

Времетраење: 30 мин.

Ретенционен апарат

Времетраење: 30 мин.

Силиконски протези

Времетраење: 30 мин.

Општа стоматологија

Контролен преглед

Времетраење: 30 мин.

Локална флуор профилакса

Времетраење: 30 мин.

Локална флуор профилакса

Времетраење: 30 мин.

Лекување на коренски канали

Времетраење: 30 мин.

Лекување на заб

Времетраење: 30 мин.

Пломбирање на заб

Времетраење: 30 мин.

Екстракција (вадење) на заб

Времетраење: 30 мин.

Ултразвучно чистење на забен камен и полирање

Времетраење: 30 мин.

Надградба на забен корен со колче

Времетраење: 30 мин.

Пескарење на заби до висок сјај

Времетраење: 30 мин.

Белење на заби

Времетраење: 30 мин.

Протетика

Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези

Времетраење: 30 мин.

Класични визил протези и визил протези со атечмени

Времетраење: 30 мин.

Репаратура на протези

Времетраење: 30 мин.

Ребазација подлагање на протези

Времетраење: 30 мин.

Репаратура на фасети

Времетраење: 30 мин.

Металкерамички порцелански коронки

Времетраење: 30 мин.

Безметални керамички коронки и мостови

Времетраење: 30 мин.

Изработка на вилица

Времетраење: 30 мин.

Стаклени ламинати

Времетраење: 30 мин.

Порцелански ламинати

Времетраење: 30 мин.

Естетска Стоматологија

Хијалуронски филери на усни

Времетраење: 30 мин.

Пополнување на назолабијални бразди

Времетраење: 30 мин.

Ботокс на брчки

Времетраење: 30 мин.
Закажувањето е овозможено од BookWisely.com